Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Bez względu na przyczynę wizyta w sądzie zawsze związana jest z pewnym stresem. Gdy powodem posiedzenia jest rozpad własnego małżeństwa, to zazwyczaj nie jest to przyjemne spotkanie. Istnieje jednak pewien sposób na stłumienie nerwów i emocji, a mianowicie oswojenie nieznanego. Jak wygląda przebieg sprawy rozwodowej? O co może spytać sąd?

Przebieg sprawy rozwodowej, a więc od pozwu do posiedzenia sądu

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się w momencie wniesienia pozwu przez jednego z małżonków. Nawet w sytuacji, w której oboje wyrażają zgodna chęć zakończenia związku, jeden z nich zostanie w postępowaniu uznany jako powód, a drugi jako pozwany. Warto wiedzieć, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Wiele osób w związku ze złożonością tego procesu od razu decyduje się na skorzystanie z usług specjalisty. Można to zauważyć, spoglądając na częstotliwość wyszukiwania w Google takich fraz, jak choćby „adwokat rozwody Łódź„.

Pozew o rozwód wnosi się w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego odpowiedniego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Osoba wnosząca pozew zobowiązana jest uiścić opłatę wynoszącą 600 zł oraz dostarczyć odpis skrócony aktu małżeństwa i ewentualne dowody. Dodatkową kwotę uiszcza się w przypadku spraw, w których ma nastąpić podział wspólnego majątku.

Kolejno sąd sprawdza pozew pod względem formalnym oraz może wezwać powoda do ewentualnej korekcji nieprawidłowości. Pismo, które spełnia wszystkie wymogi, trafia do drogą pocztową do drugiego małżonka, który ma dwa tygodnie na odpowiedzenie sądowi na pozew, w którym z pomocą radcy prawnego lub adwokata formułuje stanowisko w tej sprawie. Kolejno powód otrzymuje od sądu odpowiedź pozwanego.

O co może spytać sąd na pierwszej rozprawie rozwodowej?

W tym miejscu warto podkreślić, iż sąd podczas sprawy rozwodowej będzie dążył do ustalenia, co spowodowało zupełny i trwały rozpad pożycia małżeństwa oraz od jakiego czasu strony nie łączy już więź fizyczna, duchową i gospodarcza. W tym celu sąd może zapytać każdą ze stron o:

  • wykształcenie,
  • ostateczności podjętej decyzji i ewentualnych szans na kontynuację małżeństwa,
  • istnienie więzi emocjonalnej,
  • wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego,
  • istnienie więzi fizycznej,
  • posiadanie małoletnich dzieci i świadomość wpływu sprawy rozwodowej na ich psychikę,
  • zażyłość dzieci z każdym z rodziców,
  • sytuację socjalną stron.

Sąd na każdym etapie rozprawy może postanowić, iż istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. Konsekwencją tego jest skierowanie małżonków do mediacji, jeśli oboje wyrażają na to zgodę.