Jak napisać świetną propozycję biznesową

Pisanie świetnej propozycji biznesowej ma ogromne znaczenie dla pozyskiwania nowych umów, a tym samym dla rozwoju Twojej firmy. Propozycja biznesowa jest formą dokumentu sprzedaży, który wyjaśnia, w jaki sposób zamierzasz położyć kres problemom swoich klientów poprzez swoje oferty. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w każdym aspekcie propozycji biznesowej, takim jak rodzaj odbiorców, dla którego jest ona przeznaczona, formatowanie i treść propozycji. W tym artykule zajmiemy się wszystkimi ważnymi elementami, które są wymagane do napisania doskonałej propozycji biznesowej, ale najpierw omówmy definicję propozycji biznesowej, ponieważ wiele osób myli propozycję biznesową z biznesplanem.

Propozycja biznesowa to pisemna oferta usług cateringowych dla klienta. Propozycja biznesowa nie jest biznesplanem. W biznesplanie opracowano operacyjne i finansowe cele firmy i całkowicie różnią się one od propozycji biznesowej. Z drugiej strony propozycja biznesowa jest tworzona w przypadku konkretnego żądania lub okazji i działa w celu dostarczenia rozwiązań problemów, przed którymi stoi klient. Może to mieć formę skomplikowanego zapytania ofertowego (RFP) od dużych organizacji rządowych lub nawet e-maila od klienta z prośbą o propozycję konkretnego projektu. Propozycja biznesowa pomoże ci przekazać klientowi, w jaki sposób twoje usługi mogą rozwiązać problem, z którym się borykają.

Przygotowania do napisania świetnej propozycji biznesowej

Faza przygotowawcza jest ważna, ponieważ może złożyć lub złamać Twoją propozycję biznesową. Pomaga Ci ustalić, dlaczego jesteś najlepszym wyborem, aby rozwiązać problemy, z którymi się borykają. Aby napisać skuteczną propozycję biznesową, musisz zrozumieć odbiorców, którzy będą ją czytać. Dlatego należy szczegółowo zrozumieć, jaka jest ich rola i kto jest głównym decydentem po stronie klienta i jakie są ich główne obawy. Powinieneś także zrozumieć, jakie zasoby już mają i jak zwiększyć wartość ich działalności. Nigdy nie powinieneś pisać ogólnej propozycji biznesowej, ale pisać specjalnie zaprojektowaną propozycję, która jest dostosowana do każdego z wymagań konkretnego klienta.

Wstępne dyskusje dotyczące sformułowania wniosku

Skuteczna propozycja biznesowa rozpoczyna się na ogół od przeprowadzenia dogłębnej dyskusji i należy zebrać wszystkie niezbędne informacje na temat problemu, przed którym stoi klient, jego celów i potencjalnych rozwiązań. Możliwymi uczestnikami tego rodzaju dyskusji mogą być przedstawiciele sprzedaży, operacji i zespołów badawczo-rozwojowych. Na podstawie przeprowadzonej dyskusji powinieneś zdawać sobie sprawę z dokładnej potrzeby klienta, a następnie możesz zaproponować rozwiązanie problemu, przed którym stoi klient. To ważna część propozycji, ponieważ powinieneś zaproponować rozwiązanie, które zaspokoi wszystkie potrzeby klienta, a także będzie atrakcyjne i konkurencyjne niż rozwiązania zaproponowane przez twoich konkurentów.

Zwiększenie wartości swojej oferty

Powinieneś zadać sobie pytanie, dlaczego klient powinien wybrać ciebie, a na podstawie dyskusji, którą przeprowadziłeś ze swoim zespołem, powinieneś być w stanie określić, w jaki sposób możesz wnieść wartość dodaną do działalności klienta. Powinieneś dowiedzieć się, w jaki sposób możesz przyczynić się do długoterminowego sukcesu klienta i jaki wpływ będzie miała twoja propozycja na jego biznes. Powinieneś także zrozumieć, że twoja propozycja zostanie oceniona przez szereg konkurentów, więc musisz wiedzieć, co konkurenci mogą zaoferować w swoich propozycjach. Twoje doświadczenie i wiedza branżowa przydadzą się na tym etapie, a to pomoże ci złożyć zgłoszenie, które będzie bardziej atrakcyjne niż zgłoszenie konkurencji.

Treść propozycji biznesowej

* Tytuł Twojej propozycji biznesowej powinien być wyraźny, wciągający i wskazywać na istotę całego dokumentu. Możesz także zdecydować o tytule wniosku na końcu po jego napisaniu, jeśli nie masz pewności, jaki tytuł nadać.
* Następnie znajduje się streszczenie wniosku, które powinno zawierać wszystkie kluczowe informacje o Twojej propozycji oraz powinno być przekonujące i jasne, aby główne punkty Twojej propozycji zostały odpowiednio podkreślone i zrozumiane.
* Następnie należy napisać oświadczenie o możliwości, które szczegółowo omawia problem, przed którym stoi klient, i sposób jego rozwiązania. Można to napisać zgodnie z informacjami dostarczonymi przez klientów, ponieważ niektórzy klienci mają jasne pojęcie na temat ich dokładnego problemu, a niektórzy z nich mogą nie mieć pewności co do problemów, z którymi mogą się spotkać. Powinieneś napisać oświadczenie o możliwości w taki sposób, aby przekazać klientowi, że w pełni zrozumiałeś jego wymagania. Powinieneś upewnić się, że pisanie jest proste i wolne od żargonu, bez względu na to, jak techniczne jest twoje rozwiązanie. Ważną częścią tego rozdziału jest zakres dostarczanego rozwiązania, ponieważ wyjaśnia ono, co możesz dostarczyć klientowi.
* Kolejna sekcja dotyczy rezultatów i harmonogramu twojego rozwiązania. Rezultaty powinny być jasno określone, aby klient wiedział, czego może się spodziewać, i powinieneś sprawić, aby nigdy nie zawyżano ani nie przesadzano. Oś czasu określa czas, w którym produkty zostaną ukończone, i może być elastyczna lub ścisła w zależności od potrzeb klienta.
* Teraz musisz utworzyć sekcję budżetu wniosku, która powinna być dokładna i łatwa do zrozumienia. Powinieneś spróbować przedstawić zestawienie całkowitego kosztu budżetowego, aby klient zrozumiał koszt każdej pozycji, a to pomaga w osiągnięciu przejrzystości.
* Na koniec znajduje się sekcja O nas, która zawiera dane kontaktowe, podstawowe informacje dotyczące Twojej firmy oraz kluczowego personelu pracującego nad projektem. Można również dołączyć wcześniejsze studia przypadków lub przykładowe prace związane z rodzajem projektu, dla którego złożono wniosek. Nigdy nie dołączaj tej sekcji na początku oferty. Platforma Pay Pay jest stworzona wyłącznie dla księgowych. Oferuje ulepszone funkcje automatyzacji płac i ogólną wartość dla księgowych, dzięki czemu ich praktyka płacowa jest bardziej opłacalna i bezproblemowa. Funkcje takie jak zautomatyzowane przestrzeganie przepisów podatkowych, biała strona z listami płac, wielopaństwowe listy płac i narzędzia HR sprawiają, że jest to niezbędne oprogramowanie do CPA.